پلن های وب اسکان

مناسب با نیازهایتان پلن مورد نظر را انتخاب کنید

طلایی
Executive

150.000 تومان

 • پنل مدیریت آپارتمان
 • پنل ساکنین
 • پنل مالکین
 • مدیریت کاربران
 • قابلیت تعریف آپارتمان
 • داشبورد مدیریت
 • داشبورد ساکنین و مالکین
 • ثبت اطلاعات اول دوره
 • مدیریت حسابهای بانکی
 • مدیریت صندوق ها
 • مدیریت تنخواه داران
 • مدیریت تابلو اعلانات
 • ثبت شارژ دوره ای
 • ثبت هزینه های مجتمع
 • فرمول های تقسیم هزینه
 • ثبت دریافت شارژ
 • ترازعادی
 • گزارش عمومی هزینه ها
 • گزارش بیلان
 • صورتحساب انفرادی واحدها
 • صورتحساب لیستی واحدها
 • گزارش عمومی دریافت و پرداخت
 • تغییر مدیریت
 • راهنمای جامع فیلم و اینفوگرافی
 • پشتیبانی به صورت تیکت
 • ثبت بدهی موردی واحدها
 • جابجایی و استرداد وجه
 • امکان پرداخت آنلاین شارژ
 • پنل اطلاع رسانی از طریق پیامک
 • ثبت انواع درآمد
 • پشتیبانی تلفنی
 • مدیریت اعتباری حساب ها
 • مدیریت ثبت اطلاعات چک
 • تراز آزمایشی 2 و 4 ستونه
 • تراز کل 2 و 4 ستونه
نقره ای
Economy

75.000 تومان

 • پنل مدیریت آپارتمان
 • پنل ساکنین
 • پنل مالکین
 • مدیریت کاربران
 • قابلیت تعریف آپارتمان
 • داشبورد مدیریت
 • داشبورد ساکنین و مالکین
 • ثبت اطلاعات اول دوره
 • مدیریت حسابهای بانکی
 • مدیریت صندوق ها
 • مدیریت تنخواه داران
 • مدیریت تابلو اعلانات
 • ثبت شارژ دوره ای
 • ثبت هزینه های مجتمع
 • فرمول های تقسیم هزینه
 • ثبت دریافت شارژ
 • ترازعادی
 • گزارش عمومی هزینه ها
 • گزارش بیلان
 • صورتحساب انفرادی واحدها
 • صورتحساب لیستی واحدها
 • گزارش عمومی دریافت و پرداخت
 • تغییر مدیریت
 • راهنمای جامع فیلم و اینفوگرافی
 • پشتیبانی به صورت تیکت
 • ثبت بدهی موردی واحدها
 • جابجایی و استرداد وجه
 • امکان پرداخت آنلاین شارژ
 • پنل اطلاع رسانی از طریق پیامک
 • ثبت انواع درآمد
 • پشتیبانی تلفنی
پکیج برنزی
Standard

رایگان

 • پنل مدیریت آپارتمان
 • پنل ساکنین
 • پنل مالکین
 • مدیریت کاربران
 • قابلیت تعریف آپارتمان
 • داشبورد مدیریت
 • داشبورد ساکنین و مالکین
 • ثبت اطلاعات اول دوره
 • مدیریت حسابهای بانکی
 • مدیریت صندوق ها
 • مدیریت تنخواه داران
 • مدیریت تابلو اعلانات
 • ثبت شارژ دوره ای
 • ثبت هزینه های مجتمع
 • فرمول های تقسیم هزینه
 • ثبت دریافت شارژ
 • ترازعادی
 • گزارش عمومی هزینه ها
 • گزارش بیلان
 • صورتحساب انفرادی واحدها
 • صورتحساب لیستی واحدها
 • گزارش عمومی دریافت و پرداخت
 • تغییر مدیریت
 • راهنمای جامع فیلم و اینفوگرافی
 • پشتیبانی به صورت تیکت