قوانین آپارتمان نشینی

قوانین آپارتمان نشینی

قوانین عمومی آپارتمان نشینی که تمامی ساکنین باید بدانند

برای برقراری نظم در آپارتمان ها و ساختمان ها و حفظ امنیت و آرامش اهالی ساختمان، تمامی افرادی که به نحوی از ساختمان استفاده می کنند موظف اند قوانین مربوط به آپارتمان نشینی را رعایت کنند. در این جا به برخی از این قوانین مهم اشاره خواهیم کرد

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدی‌

قانون تملک آپارتمان ها از سوی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی مالکیت قسمت های مختلف ساختمان و هم چنین بیان کردن قوانین مربوط به اداره امور ساختمان وضع گردیده است.

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16

قانون تملک آپارتمان ها از سوی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی مالکیت قسمت های مختلف ساختمان و هم چنین بیان کردن قوانین مربوط به اداره امور ساختمان وضع گردیده است.

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

طرح دعوای مطالبه شارژ فقط توسط مدیرآپارتمان امکانپذیر است

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

در مورد اینکه چه موقع هزینه مشترک آپارتمان باید دریافت شود ، رای قانونی چیست؟

تکلیف ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها راجع به پرداخت هزینه‌های مشترک، مخصوص هزینه‌های انجام شده نیست بلکه مخارج و تعمیراتی را که باید انجام شود را نیز در بر می‌گیرد

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها

نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد.

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدي

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدي

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

طرح دعوای مطالبه شارژ فقط توسط مدیرآپارتمان امکانپذیر است

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.

مطالعه ادامه