قوانین آپارتمان نشینی
دعوای تخلیه آپارتمان جهت بازسازی

درصورتی‌که فرسودگی کلی بنای آپارتمان، موجبات بیم خطر یا ضرر مالی و جانی مالکان سایر واحدهای آپارتمان را فراهم آورد و در حالتی سایر مالکان قصد بازسازی مجموعه را داشته باشند می‌توانند بر اساس حکم دادگاه با تأمین مسکن استیجاری برای ساکنین مخالف و با رعایت ضوابط قانونی (نظر کارشناس) تجدید بنا مجموعه را درخواست نمایند.

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث توسط هیأت مدیره ساختمان

هیأت‌مدیره مجتمع مسکونی فاقد شخصیت حقوقی مستقل برای اقامه دعوا علیه اشخاص ثالث بوده و اختیارات موضوع تبصره 1 ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها الحاقی 11/3/76 صرفاً ناظر به اختیار مدیر یا مدیران با شخصیت حقیقی و به‌عنوان مدیر در اقامه دعوا علیه ساکنین همان ساختمانی که مدیریت آن را بر عهده دارند بوده و ناظر به دعوا علیه اشخاص ثالث خارج از ساکنین مجتمع مسکونی نیست

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
حدود اختیارات مدیر ساختمان

بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها، حدود اختیارات هیئت‌مدیره ساختمان صرفاً در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان است و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین ساختمان ندارند.

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
تفکیک مشاعات

حقوق مالکین درقسمت‌های مشترک آپارتمان غیرقابل تفکیک می‌باشد. تقاضای تفکیک لوله‌کشی مشاعی ساختمان و ایجاد لوله کشی مجزا برای خواهان بر خلاف قانون تملک آپارتمان‌ها و ترتیب مقرر در آن برای تقسیم هزینه‌هاست و مردود است.

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
دعوای مطالبه شارژ در آپارتمان

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید. مستندات مواد 18 و 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و مواد 7، 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی آن و بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
قانون پیش ‌فروش ساختمان

اده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
تغییرات نمای ساختمان

تغییرات نمای ساختمان مطابق ماده9قانون تملک آپارتمان ها هریک از مالکین می توانندبارعایت مقررات این قانون وسایر مقررات ساختمانی,عملیاتی راکه برای استفاده بهتری ازقسمت اختصاصی خود مفید می دانند انجام دهند

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
هزینه حفظ ونگهداری تراس وبالکن

هزینه حفظ ونگهداری تراس وبالکن طبق تبصره3ماده4قانون تملک آپارتمان ها چنانچه چکونگی استقرارحیاط ساختمان یابالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنهاازیک یاچند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد,هزینه حفظ ونگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
وجود پارکینگ در سند

وجود پارکینگ در سند اگرطبق مبایعه نامه یا قولنامه آپارتمانی با پارکینگ خریداری شوداما قبل ازتنظیم سندرسمی معلوم شود که برابربا صورت مجلس تفکیکی آپارتمان فاقد پارکینگ بوده است,آپارتمان بدون پارکینگ معیوب محسوب می شودوبنا بر ماده422قانون مدنی خریدارهم می تواند معامله را قبول یا فسخ کندوهم می تواند مابه التفاوت قیمت را بگیرد

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
نگهداری حیوانات در ساختمان

نگهداری حیوانات در ساختمان طبق تبصره ماده3آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها نگهداری حیوانات کوچکی ازقبیل انواع پرندگان,ماهی وگربه ومانندآن درقسمت های اختصاصی درحد متعارف وتا جایی که مزاحمت از لحاظ بهداشتی وایجاد سر و صدا  برای سایرین فراهم نکند,قانونا بلامانع است

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
وظیفه مدیر ساختمان در مورد بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی

وظیفه مدیر ساختمان در مورد بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن در ماده 20 , مدیر یا مدیران را موظف نموده است که تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
عزل مدیر ساختمان

عزل مدیر و انتخاب مدیر جدید اگر مالکان نخواهند مدیر یا مدیران ساختمان در سمت خود باقی بمانند در این صورت می توانند با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به عزل مدیر یا مدیران مذکور اقدام کرده و همان جلسه نیز مدیر جدید را انتخاب می کنند

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
درخواست خسارت ناشی از تعمیرات  

درخواست خسارت ناشی از تعمیرات   اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به واحدی دیگر خسارت وارد شود , مالک آپارتمان خسارت دیده می تواند با ارائه داد خواست به داد گاه , زیان های وارده به را از واحد مورد نظر بخواهد

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
نصب دوربین مدار بسته 

نصب دوربین مدار بسته  اگر مجمع عمومی ساختمان با اکثریت آرا , نصب دوربین مدار بسته را جهت کنترل تردد افراد در آپارتمان خود تصویب نکرده باشد  و برخی مالکین اقدام به نصب دوربین مدار بسته کنند عمل غیر قانونی است

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
نمونه اساسنامه ساختمان

نمونه اساسنامه مدیریت ساختمان با در نظر گرفتن عمده موارد و دغدغه های مدیران و مالکین آپارتهانها توسط کارشناسان سامانه مدیریت آپارتمان وب اسکان تهیه و در اختیار مخاطبین محترم قرار می گیرد.

مطالعه ادامه