تعداد واحد های مسکن مهر باقی مانده

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعداد واحد های باقی مانده مسکن مهر عنوان کرد: در حال حاضر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقی مانده است که کماکان در اختیار متقاضیان قرار نگرفته اند. وی ادامه داد: تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم تا موانعی که بر سر راه ساخت این واحد ها قرار دارند را از میان برداریم و بر اساس پیش بینی های انجام شده ساخت این دست از واحد ها تا انتهای سال ۹۸ به نقطه پایان خواهد رسید.

وی با اشاره به این که طرح های ملی برای ساخت مساکن شهری در نظر گرفته شده اند، عنوان کرد: در نظر داریم برای نیل به این هدف، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بسازیم، که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد را در شهر های جدید خواهیم ساخت، ۱۰۰ هزار واحد را در دیگر شهر ها به مرحله ساخت خواهیم رساند و ساخت ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده را در بافت های فرسوده محقق خواهیم ساخت.

ایشان با اشاره به این که تعداد واحد های مسکونی مهر باقی مانده در کشور به ۴۰۰ هزار واحد می رسد، عنوان نمودند: تمام موانعی که بر سر راه تکمیل واحد های مسکونی مهر قرار دارند را تلاش کرده ایم از میان برداریم، و امید است تا انتهای سال ۹۸ ساخت این واحد ها را به نقطه پایان برسانیم.

ایشان ادامه دادند: برخی از نواقص موجود در تعدادی از واحد ها را رفع کرده ایم، با این حال مشکلات قضایی و حقوقی بر تعدادی از این واحد ها سایه انداخته است که رسیدگی به آن ها کار ما نیست و مدیریت این امور بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد.

ایشان با بیان این که ۱۰۰ هزار مورد از واحد های مسکونی افتتاح شده در گذشته با نواقصی دست به گریبان هستند که پشتیبانی از این واحد ها را در دست انجام قرار داده ایم.

پرونده مسکن مهر در خراسان جنوبی به نقطه پایان رسیده است

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این نکته که طرح مسکن مهر در خراسان جنوبی پایان یافته است، اظهار نمود: در خراسان جنوبی ۷۹۸ واحد مسکونی به بهره برداری و مرحله افتتاح رسیدند از این رو می توان ادعا کرد پرونده این طرح در خراسان جنوبی بسته شده است.

علی نبیان با اشاره به این نکته که در کشور تلاش می شود، واحد های مسکونی مهر را با سرعت بیشتری در اختیاری متقاضیان قرار دهند، تصریح نمود: بر اساس پیش بینی های انجام شده، تمام واحد های مسکونی مهر تا انتهای سال جاری در اختیار متقاضیان قرار خواهند گرفت و به آن ها واگذار خواهند شد.

ایشان با بیان این که طرح تولید مسکن های شهری در دست انجام قرار دارد، عنوان نمودند: در قسمت هایی که بنیاد مسکن و بازآفرینی شهری دارای زمین و اراضی باشند، دست به ساخت و ساز مسکن خواهند زد، و چنانچه در منطقه ای فاقد زمین باشند اما سازمان ملی زمین و مسکن دارای زمین باشد، این سازمان زمین و اراضی را به آن ها واگذار خواهد نمود.

اقدام ملی در راستای ساخت و ساز واحد های مسکونی در دست اجراست

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طرح اقدام ملی در سیستان و بلوچستان نیز مطرح است، که قرار است در بافت های فرسوده و حاشیه های شهری پیاده سازی گردد. وی افزود: در خراسان جنوبی هم این مهم در دست بررسی می باشد و قسمت ها و مناطقی که سازمان ملی زمین و مسکن دارای زمین می باشد، آن مناطق از طریق مدیرکل راه و شهرسازی اطلاع رسانی می گردد.

نبیان با اشاره به این مسئله که مردم شهرستان نهبندان با طرح مسکن مهر مشکل دارند، اظهار داشت: در حال بررسی این مسئله هستیم و امید است پس از اتخاذ تصمیم استان و به تصویب رسیدن طرح جامع شهرستان، مشکلاتی که در این خصوص وجود دارند در هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن بررسی شده و حل و فصل گردد.