ساختمان سازی با کیسه‌پلاستیکی 

 

یک کارخانه بازیافت پلاستیک اخیرا در آلمیره هلند  زباله‌های پلاستیکی را به بلوک‌های ساختمانی برای خانه‌ها تبدیل می کند.

به نقل از آی او، پلاستیک‌های مخلوط پلاستیک‌های درجه پایین‌تر مانند کیسه‌های پلاستیکی یک بار مصرف و ظروف کثیف که افراد آنها را همراه زباله‌ها به سطل زباله می‌ریزند، هستند.

در حالی که پلاستیک‌های با کیفیت بالاتر به راحتی قابل بازیافت هستند اما تقریباً نیمی از پلاستیک‌های دور انداخته شده در هلند، پلاستیک‌های مخلوط هستند که همراه باقی زباله‌ها یا به گورستان ضایعات منتقل می‌شوند یا سوزانده می‌شوند و کربن دی اکسیدی بیشتری را در جو منتشر می‌کنند.

شرکت "Save Plastics" مستقر در آرنهم هلند نیز در این پروژه دخیل است و از آن حمایت می‌کند. آنها این پلاستیک‌های مخلوط را از افراد ساکن آلمیره دریافت می‌کنند و آن را به چندین محصول نهایی مانند بلوک‌های ساختمانی برای خانه‌ها، روکش کاری و میز تبدیل می‌کنند.

شرکت "Save Plastics" بیش از سی سال است که فعالیت می‌کند و بسیاری از مواد پروژه‌های زیربنایی را با محصولات ساخته شده از پلاستیک بازیافتی تهیه می‌کند. به عنوان مثال آنها در آرنهم زباله‌های پلاستیکی که به عنوان تهدیدی پایدار برای محیط زیست در نظر گرفته می‌شوند را پردازش کرده و از آنها در ایجاد پل‌های پلاستیکی مناسب برای پیاده روی استفاده می‌کنند.

در صورت موفقیت این پروژه آزمایشی کار ایجاد کارخانه‌های متعدد در مناطق مختلف برای بازیافت پلاستیک مخلوط در سراسر جهان آغاز خواهد شد.