وظایف و اختیارات مجمع عمومی ساختمان

هیدت مدیره ساختمان وظایفی دارد که دانستن آنها برای تمامی افراد ساختمان مفید می باشد . وظایف و اختیارات هیئت مدیره ساختمان که در قانون تملک آپارتمان‌ها آمده، به شرح زیر  توسط وب اسکان بیان می گردد: 

  • انتخاب مدیر ساختمان  
  • تصمیم‌گیری در مورد اداره امور ساختمان
  • تصویب گزارش درآمد و هزینه‌های سالانه ساختمان
  • تصمیم‌گیری در مورد هزینه های  حفظ و ، نگهداری  ساختمان
  • تصویب قوانین و مقررات مربوط به ساختمان 

مجمع عمومی حداقل سالانه یک بار تشکیل می شود و ریاست جلسات مجمع  بر عهده‌ مدیر ساختمان است. اگر مدیر یا هیئت مدیره ساختمان یا حداقل سه نفر از مالکین ساختمان درخواست داشته باشند جلسه‌ فوق‌العاده‌ برای مجمع عمومی تشکیل می شود . که پیش از جلسه باید اطلاع رسانی شود.

مصوبات مجمع عمومی تنها زمانی معتبر است که دو سوم مالکین حاضر در جلسه به آن رای مثبت بدهند. تصمیمات هیئت مدیره پس از امضا حاضرین تایید  و در سوابق مدیر ساختمان نگهداری می شود.

 

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سامانه مدیریت و نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت آپارتمان را منتشر نماید .

 

0 نظر

نظر دهید

captcha