تفکیک کنتور

کنتور آب اصلی  برای قرائت مامور اداره آب نصب می‌شود و قبضی که برای آپارتمان صادر می‌شود بر اساس شماره کنتور است. بد از عتفکیک کنتور مشترک آب  برای هر واحد قبض مجزا صادر می شود. برای نصب کنتور آب  باید از اداره آب منطقه مجوزداشته باشید.

مراحل تفکیک کنتور آب

  • ارائه مدارک 
  • بازدید فنی  برای واگذاری کنتور به متقاضی
  •  پرداخت هزینه‌های نصب 
  • نصب کنتور

تفکیک کنتور مشترک گاز

برای جدا کردن کنتور مشترک گاز ساختمان باید به دفتر پیشخوان مراجعه کرده و کد پیگیری دریافت کنید. پس از پرداخت حق بازرسی به شما مهندس ناظری جهت نظارت بر جریان تفکیک گاز معرفی می‌شود. هزینه خرید کنتورهای جدید و یا تعویض خطوط لوله‌ها بر عهده مشترکان گاز است 

برای تفکیک کنتور گاز  واحدها باید به صورت همزمان اقدام به تفکیک کنند .  در صورت تایید مهندس ناظر گاز، نقشه واحد یا واحدهای مورد نظر برای تفکیک گاز توسط مجری تهیه شده و قسمت طراحی آن توسط ناظر مهر می‌شود. سپس مجری پروژه بعد از دریافت تاییدیه از مهندس ناظر برای شروع عملیات لوله کشی تفکیکی اقدام می‌کند. پس از دریافت مجوز قطع گاز و اتصال لوله کشی جدید گاز به لوله کشی قدیمی لازم است که مجری به صورتی برنامه ریزی کند که قطع گاز واحدها برای مدت بسیار محدود باشد.

تفکیک کنتور مشترک برق

تفکیک کنتور مشترک برق  به درخواست خود مشترکان انجام می‌شود و با توجه به شرایط آسان آن درخواست‌های زیادی برای جداسازی برق ساختمان‌های قدیمی وجود دارد. این روزها دیگر واحدهای نوساز با کنتورهای برق تفکیک شده ساخته می‌شوند.

مراحل تفکیک کنتور برق

  • مراجعه متقاضی به واحد قبول مشترکین و ارائه درخواست 
  • بازدید مامور بازدید از محل و تست کنتور مورد نظر
  • ارائه پرداخت‌های قانونی توسط متقاضی و ارسال سوابق برای انجام کار به قسمت انشعابات یا مجری طرح و نصب کنتور

در زمینه کنتور مشترک برق دو نوع کنتور وجود دارد که از کنتور آنالوگ و کنتور دیجیتال استفاده می‌شود. کنتور آنالوگ معایبی مانند قدیمی بودن و مصرف زیاد دارد که به دلیل تک تعرفه بودن، در تمام ساعات شبانه روز با یک نرخ محاسبه می‌شود. به همین دلیل هم استفاده از کنتور دیجیتال این روزها طرفداران بیشتری دارد و اغلب مردم از آن استفاده می‌کنند.

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سامانه مدیریت و نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت آپارتمان را منتشر نماید .

 

 

0 نظر

نظر دهید

captcha