تاثیر رطوبت بر سلامت انسان

رطوبت بالا علاوه بر اینکه بر دمای احساسی بدن تاثیر می‌گذارد، بستر مناسبی برای رشد قارچ ، کپک ، باکتری و گردوغبار مایت فراهم می‌کند و تاثیرات مخربی بر ترکیبات ساختمان و دیگر وسایل خواهد داشت. بطوریکه در استاندارد ASHRAE Std 62.1-2013 ذکر شده است که رطوبت هوا بطور مستقیم بر کیفیت هوای داخل ساختمان (IAQ) تاثیر می‌گذارد. از این روز بمنظور دست‌یابی به هوای با کیفیت، محدوده مجاز رطوبت نسبی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است. از نظر آسایش حرارتی مقدار رطوبت نسبی ایده‌آل بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است؛ در این محدوده میزان رطوبت موجود تاثیری بر دمای احساسی بدن ندارد، در حالیکه رطوبت کافی جهت جلوگیری از خشکی یا برانگیختگی پوست و شش‌ها در هوا وجود دارد.

 

قرص رطوبت‌گیر

با توجه به تاثیر رطوبت هوا بر عواملی مانند مصرف انرژی الکتریکی کولرهای گازی در مناطق گرم و مرطوب، احساس آسایش حرارتی، سلامت بدن و تجهیزات ساختمانی، کنترل آن در محدوده مجاز می‌تواند فواید بسیاری را بدنبال داشته باشد. یکی از روش‌های ساده جذب رطوبت استفاده از مواد جاذب رطوبت است. مواد جاذب رطوبت از نظر ماهیت دارای تنوع زیادی هستند و هر یک رفتار مختلفی در جذب رطوبت دارند. از جمله مواد جاذب رطوبت می‌توان به سیلیکاژل، مولکول‌های غربالی، رس، زغال، زئولیت و برخی نمک‌ها مانند نمک سدیم کلرید، کلسیم کلرید، منیزیم کلرید و لیتیوم برماید اشاره کرد.

محصول پیشنهادی به عنوان یک سیستم رطوبت‌گیری، قرص رطوبت‌گیر است که می‌تواند از جنس هر یک از مواد جاذب رطوبت مانند سیلیکاژل، نمک کلسیم‌کلرید، نمک منیزیم کلرید یا غیره باشد. با قرار دادن قرص رطوبت‌گیر طبیعی طراحی شده در معرض هوا می‌توان رطوبت مازاد محیط را حذف کرد و شرایط محیطی مطلوب‌تری را ایجاد نمود. نمونه اولیه قرص رطوبت‌گیر برای محیط‌هایی با مساحت کمتر از ۲۰ مترمربع طراحی شده است.