کرونای هندی

 

شروع درگیری ریه در کرونای هندی ، اکثرا بدون علائم تنفسی و سرفه است و تنها نشانه، بروز علائم عمومی در بیمار است و تنها در هنگام پیشرفته شدن بیماری علائم تنفسی بروز پیدا می کند. انواع جهش یافته ویروس کرونا در تمام جهان در حال گسترش است و سوش هندی ترکیبی از چند موتاسیون از ویروس های جهش یافته قبلی است که سرایت آن 50 درصد و مرگ و میر آن 60 درصد بیشتر از ویروس های قبلی است.

تفاوت عمده کرونای جهش یافته هندی در این است که علائم بیماری بسیار سریع تر به سمت پیشرفت می رود. شروع درگیری ریه در این نوع ویروس، اکثرا بدون علائم تنفسی و سرفه خواهد بود و تنها نشانه، بروز علائم عمومی در بیمار است و تنها در هنگام پیشرفته شدن بیماری علائم تنفسی بروز پیدا می کند. مردم باید به این نکته توجه زیادی داشته باشند که در این نوع ویروس شروع درگیری ریه درکمتر از 24 ساعت از مواجهه و همزمان با علائم اولیه است و سرعت پیشرفت بیماری بسیار زیاد است. افراد در صورت طولانی شدن علائم عمومی سریعا به پزشک مراجعه کنند.