تسهیلات جدید مسکن  ۱۴۰۰

 

  عضو هیأت مدیره بانک مسکن از تدارک سه نوع تسهیلات جدید در بسته تسهیلاتی بانک مسکن در قالب سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ خبر داد. «محمد حسن علمداری» عضو هیأت مدیره بانک مسکن گفت بتصمیم بر آن شد تا سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰، متنوع تر و کامل تر پیش بینی شود و براین اساس نیز چندین محصول جدید در سبد تسهیلاتی بانک مسکن برای سال جاری قرار گرفت تا نیازهای متقاضیان را در شرایط جدید اقتصادی پوشش دهد. در این سبد علاوه بر تسهیلاتی همچون تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات خرید و جعاله، تسهیلات فروش اقساطی مسکن، فروش اقساطی ناشی از واگذاری سهم الشرکه که مربوط به پروژه هایی است بانک در آنها مشارکت داشته، تسهیلات مرابحه و... که طی سال‌های گذشته برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان پیش بینی و پرداخت می شد، سه محصول تسهیلاتی جدید نیز طراحی و در دست اقدام برای پرداخت در سال جاری قرار داد.

اولین نوع تسهیلات جدید در حوزه مسکن استیجاری یعنی تسهیلات ودیعه مسکن است. طی سال های گذشته، موضوع تسهیلات ودیعه مسکن به دلایل مختلف از جمله مباحث حقوقی و فقهی با ابهام مواجه بود، این در حالی است که سهم قابل توجهی از بازار مسکن را مسکن استیجاری تشکیل می دهد و همین موضوع اهمیت پرداخت این تسهیلات را نشان می دهد. دومین محصول جدید سبد تسهیلاتی بانک مسکن، تسهیلات جعاله تکمیل واحدهای مسکونی است. محمد حسن علمداری، عضو هیأت مدیره بانک مسکن در مورد این نوع تسهیلات توضیح داد: آنچه تاکنون به عنوان تسهیلات جعاله مسکن به متفاضیان تا سقف ۴۰ میلیون تومان پرداخت می شد مربوط به تعمیر واحدهای مسکونی است اما امسال علاوه براین نوع تسهیلات، تسهیلات جعاله برای تکمیل واحدهای مسکونی نیز طراحی و در سبد تسهیلاتی بانک مسکن قرار گرفت. سقف ریالی درنظر گرفته شده برای این نوع تسهیلات معادل ۱۵۰ میلیون تومان است.

وی تاکید کرد: کاربرد تسهیلات جعاله تکمیل در مواردی است که واحدهایی که در دست احداث بوه اما به دلایل مختلفی از جمله عدم توانایی مالی سازنده از تکمیل واحد به جهت افزایش شدید قیمتها نیمه تمام مانده است، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مطابق با نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده، بخش قابل توجهی از پروژه های راکد و نیمه تمام در حوزه ساخت وساز به دلیل افزایش قابل توجه هزینه های ساخت وساز بوده است از این رو از آنجاکه سازندگان امکان تامین مالی را نداشتند پروژه ها به صورت نیمه تمام، متوقف شده اند، بنابراین برطبق برآوردهای انجام شده این نوع تسهیلات می تواند به تکمیل و عرضه پروژه های ساختمانی نیمه تمام و رها شده کمک کند.

 سومین محصول جدید در سید تسهیلاتی بانک مسکن تسهیلات مرابحه تعمیرات اساسی یا به عبارتی بازسازی واحدمسکونی است که با سقف ریالی ۱۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.