گزارش تفکیک هزینه ها و شارژ

امکان چاپ گزارش تفکیکی هزینه ها و شارژ های ثبت شده در نرم افزار مدیریت ساختمان وب اسکان فراهم گردید.

مدیران ساختمان با استفاده از این گزارش قادر خواهند بود دفترچه تفضیلی از اطلاعات هزینه و شارژ های ثبت شده در پلن خود را چاپ نمایند و از آن برای مغایرت گیری و تطبیق حساب استفاده نمایند ، در واقع هزینه های ثبت شده نشانگر بدهی و تعهدات ساختمان و پرداخت های آن نشانه کسر از موجودی های نقدی و بانک می باشد ، همچنین در این بخش قابلیت بررسی جزئیات و نحوه تقسیم یک هزینه یا شارژ و پرداختی های واحدها بابت این بدهی نیز اضافه شده است ، لازم به ذکر است کارشناسان نرم افزار مدیریت ساختمان وب اسکان در تلاش هستند تا عمده دغدغه های موجود در فرآیند امور مالی و مدیریت را مرتفع نمایند و از هرگونه پیشنهاد برای توسعه سامانه استقبال می نمایند.