پیشنهاد جدید وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی برای حمایت از مستاجرین

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی از پیشنهاد جدید وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی برای حمایت از مستاجرین خبر داد. طبق گفته ایشان پیشنهادی از سوی این وزارت خانه برای تشکیل صندوق حمایت از مستاجران به رئیس جمهور پیشنهاد شده است.

وی گفته است: طرح ایجاد صندوق برای کمک به مستأجران برای اعطای وام جهت رهن منازل استیجاری اختصاص می‌یابد.

مدیر طرح و برنامه بانک بخش مسکن در هفته گذشته از برنامه‌ریزی این بانک برای تشکیل صندوق حمایت از مستأجران با هدف ساماندهی بازار اجاره‌بها خبر داد.

محمدحسن مرادی گفته بود: راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به آن‌ها با تکیه بر منابع مردمی و پس‌اندازهای متقاضیان یکی از روش‌های مورد بررسی برای اجرای این کار است.

این طرح اکنون به عنوان یک طرح پیشنهادی ارائه شده است و هنوز تصمیمی برای آن گرفته نشده است.

آن طور که به نظر می‌رسد راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران با تکیه بر منابع مردمی و پس‌اندازهای متقاضیان یکی از روش‌های مورد بررسی برای اجرای این طرح است.

علاوه بر راه‌اندازی صندوق، روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.

با این حال بر اساس اعلام بانک مسکن همه این مسیرها هم اکنون در مرحله ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح و برنامه‌ای در ارتباط با بازار اجاره در بانک نهایی نشده و به تصویب نرسیده است.