امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره
شارژ ساختمان و راهکار حقوقی وصول آن

شارژ ساختمان و راهکار حقوقی وصول آن

به طور کلی هزینه های مشترک استفاده از بخش های عمومی و مشترک آپارتمان و نیز هزینه‌های تاسیسات و نگهداری ساختمان را شارژ ساختمان می گویند که اهالی آپارتمان به طور مشترک ملزم به پرداخت آن هستند. مدیر ساختمان وظیفه مدیریت شارژ ساختمان را به عهده دارد. هر مدیر ساختمان باید هزینه های مشترک ساختمان را طی دوره هایی محاسبه و سهم هر ساکن و یا مالک را مشخص کرده و نسبت به وصول آن اقدام نماید.


ادامه مطلب
امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره
تقسیم هزینه قبوض مشترک بین واحد ها

تقسیم هزینه قبوض مشترک بین واحد ها

قبوض و هزینه های مشترک در ساختمان ها و آپارتمان ها همواره یکی از علل اختلاف در بین ساکنین آپارتمان می باشند. در این مقاله از سوی وب اسکان به برسی نحوه تقسیم قبوض مشترک در بین واحد های آپارتمانی می پردازیم.


ادامه مطلب
امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره
انواع روش های تعیین هزینه های ساختمان

انواع روش های تعیین هزینه های ساختمان

هزینه های ساختمان یکی موارد مهم در زندگی ساختمانی و آپارتمانی می باشد که گاهی تاثیر مستقیمی به روی محاسبه شارژ ساختمان دارد. در این مطلب از سوی وب اسکان، به برسی هزینه های ساختمان و نحوه تعیین سهم هزینه ها می پردازیم.


ادامه مطلب
امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره
روش محاسبه شارژ ساختمان

روش محاسبه شارژ ساختمان

محاسبه و مدیریت شارژ ساختمان همواره یکی از دغدغه های مدیران ساختمان محسوب می شود. نحوه تقسیم هزینه ها و شارژ ساختمان همواره یکی از عمده ترین علت های ایجاد کدورت ها و اختلافات بین اهالی ساختمان می باشد. در این مطلب از سوی نرم افزار شارژ ساختمان، وب اسکان به بیان برخی شاخص ها و نکاتی در نحوه محاسبه شارژ ساختمان می پردازیم.


ادامه مطلب
امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره
خزانه دارساختمان و مسئولیت امور مالی آپارتمان

خزانه دارساختمان و مسئولیت امور مالی آپارتمان

مدیریت مالی ساختمان، امروزه با فراگیر شدن زندگی شهری یکی از دغدغه های مدیران ساختمان می باشد. با افزایش روز افزون زندگی شهری و به طبع با کاهش فضای خالی برای احداث ویلا، تراکم زندگی در محلات افزایش پیدا کرده است. و این بدین معنی می باشد که آپارتمان نشینی روز به روز بیشتر می شود.


ادامه مطلب