فرهنگ آپارتمان‌نشینی
راه های آسان برای ضد صدا کردن اتاق یا آپارتمان شما

راه های آسان برای ضد صدا کردن اتاق یا آپارتمان شما

چه صدای آژیر کامیون حمل زباله باشد ، چه صدای استریوی ماشین و چه صدای ترافیک پاها بیرون از پنجره ی خانه ی شما ، سر و صدای شهر می تواند شما را اذیت کند سر و صدای مزاحم و ناخواسته یک واقعیت از زندگی شهری است ، چیزی که اغلب اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.


ادامه مطلب
فرهنگ آپارتمان‌نشینی
تکفکیک کنتور

تکفکیک کنتور

کنتور آب اصلی برای قرائت مامور اداره آب نصب می‌شود و قبضی که برای آپارتمان صادر می‌شود بر اساس شماره کنتور است. بد از عتفکیک کنتور مشترک آب برای هر واحد قبض مجزا صادر می شود. برای نصب کنتور آب باید از اداره آب منطقه مجوزداشته باشید.


ادامه مطلب
فرهنگ آپارتمان‌نشینی
نگهداری از سگ در خانه

نگهداری از سگ در خانه

نگهداری از سگ یک مسولیت بزرگ است، آگاهی از نحوه نگهداری سگ در خانه و درک معنی حرکات سگ برای کسی که آن را به سرپرستی می‌گیرد ضروری است. نگهداری سگ در آپارتمان با توجه به کوچکی فضا و نزدیکی واحدها به هم ملاحظات بیشتری می‌طلبد. در این مقاله از کیلید با نحوه نگهداری سگ در خانه به همراه راه و روش‌های آن آشنا خواهیم شد.


ادامه مطلب
فرهنگ آپارتمان‌نشینی
شکایت از همسایه کفتر باز

شکایت از همسایه کفتر باز

در ابتدا باید توسط مدیر ساختمان یا همسایگان به وی تذکر داده شود. اگر موثر واقع نشد، اشتشهادیه محلی جمع آوری می شود. و تحت عنوان مزاحمت از وی شکایت کیفری مطرح می شود، که با تماس با پلیس 110 و گزارش کلانتری،پرونده به دادسرای محل وقوع جرم فرستاده و بعد از تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی (قرار مجرمیت) و کیفر خواست نیز صادر می شود.


ادامه مطلب