جستجوی: تکنسین -- 1 مورد یافت شد --
  • وبلاگ: انتخاب سرویس کار آسانسور
    تصویر کنید آسانسور شما خراب شده است و ارائه دهنده خدمات آسانسور شما حاضر نیست. همسایگان مجبور می شوند از پله ها تردد کنند و شما نمی توانید با تکنسین آسانسور در تماس باشید. شما هیچ زمان بندی برای تعمی ...