راهکار های جدید برای کاهش التهابات مسکن

سید احسن علوی به عنوان نایب رئیس کمیسیون عمران، از تدوین لایحه ای در دولت می گوید که می تواند بر بازار مسکن اثرگذار بوده و به متعادل سازی قیمت مسکن کمک نماید.

ایشان با اشاره به این نکته که طرح اخذ مالیات از سرمایه می تواند راهکاری مؤثر و مفید باشد، اذعان نمود: اجرای این طرح در حوزه مسکن بی تردید بر قیمت ها اثرگذار خواهد بود و قیمت واحد مسکونی را به میزان زیادی تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی عنوان کرد: تصویب این طرح در کمیسیون عمران محقق شده اما این کمیسیون در مجلس نوعی کمیسیون فرعی است و لازم است کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی مجلس آن را تصویب نماید.

ایشان با تأکید بر این که بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری خودرو و مسکن را بر می گزینند، اظهار داشت: از این رو آنان که برای سرمایه گذاری چند واحد آپارتمانی را خریداری می کنند و از عرضه این واحد ها امتناع می ورزند لازم است مالیات مربوط به چنین واحد هایی را پرداخت نمایند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، اذعان نمود: تعداد واحد های خالی در کشور به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد می رسد که اگر بتوانیم این واحد ها را عرضه نموده و یا آن ها را برای اجاره در اختیار مستأجران قرار دهیم، آنگاه شاهد بهبود شرایط خواهیم بود و متوجه خواهیم شد که این بازار به ثبات بیشتری می رسد.

وی با بیان این که طی روز های اخیر جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، وزیر راه و شهرسازی و معاونان ایشان برگزار شده است، اذعان نمودند: در این جلسه پیرامون این طرح، سخنانی به میان آمد و با توجه به این که کماکان این طرح با ایراداتی همراه است، نتیجه نهایی این شد که دولت برای این امر لایحه ای را تدوین نموده و در اختیار مجلس قرار دهد.

ایشان با تأکید بر این نکته که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با نتایج ارزشمندی همراه خواهد بود، اذعان نمودند: این عامل سبب می شود همه بازار های اقتصادی توسط ابزاری به نام مالیات کنترل گردد که اثرات خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: در بسیاری از کشور های در حال توسعه، سال هاست چنین برنامه ای اجرا و پیاده سازی می شود.