امکان چاپ گزارش تفکیکی واحدها در نرم افزار رایگان شارژ و مدیریت ساختمان وب اسکان فراهم گردید.

براساس درخواست مشترکین وب اسکان امکان مشاهده و چاپ گزارشات تفکیکی واحدها فراهم گردید ، مدیران ساختمان ها از این پس قادر خواهند بود با استفاده از این قابلیت ضمن دریافت گزارشات ریز صورتحساب بدهی شارژ و تقسیم هزینه های واحدهای مربوطه از قابلیت چاپ لیستی نیز استفاده نمایند و یا در صورت نیاز ، این گزارش را به تفکیک طبقات تهیه نمایند .

روش استفاده :

مدیر ساختمان بعد از ورود به سامانه وب اسکان ، می تواند از قسمت دکمه های دسترسی سریع موجود در قسمت بالای داشبورد اصلی و یا انتخاب گزینه گزارشات تفکیکی موجود در سرفصل گزارشات منوی اصلی  به فرم مربوطه دسترسی پیدا کرده و براساس انتخاب فاکتورهای چاپ و بازه زمانی صورتحساب تفکیکی واحد مربوطه یا همه واحدها را چاپ نمایند.