به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عبدالناصر همتی،  درباره وام 75 هزار میلیارد تومانی نوشت: 

1 - ثلث این مبلغ، مستقیماً به حساب خانوار‌های یارانه بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز، نیازمند فروش هستند، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. 

2 - بقیه مبلغ وام تخصیصی، عمدتاً به واحد‌های کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات، با اشتغال زیر 50 نفر، که نیروی کار خود را، به تشخیص وزارت کار، حفظ کرده اند، پرداخت خواهد شد؛ هدف  طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات، توسط واحد‌های دارای شاغل است . اسامی واحد‌ها و مبلغ وام گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.