تحولات فروش مسکن در سال 98 به چه صورت خواهد بود؟

در سال 98 نوسانات فاجعه باری در قیمت مسکن به وجود آمد. کارشناسان افزایش قیمت مسکن در سال 98 را سی و چند درصد براورد کرده اند. در صورتی که این افزایش قیمت مسکن کنترل نشود، قدرت خرید مسکن از مردم سلب شده و در نتیجه بازار فروش مسکن با رکود مواجه خواهد شد.

همان طور که میدانید مسکن یک سرمایه ای است که روش های مختلفی برای کسب درامد دارد در نتیجه، راکد شدن این سرمایه گرانبها می تواند تاثیر مستقیمی به روی اقتصاد بگذارد و هم چنین ضرر هایی را به سازندگان و مالکان مسکن وارد کند.

با توجه به اقداماتی که برای ثابت شدن نوسانات قیمت و کاهش التهابات مسکن از سوی کارشناسان صورت گرفته، امید می رود تا مردم باز هم توانایی خرید و فروش مسکن را به دست بیاورند.

 

در چند روز گذشته، با کاهش قیمت ارز، قیمت اقلام بسیاری کاهش یاقت که یکی از این اقلام،کاهش قیمت مسکن بود. در صورت کنترل بازار مسکن و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت مسکن ، می‌توان به نحو احسن نسبت به معامله‌های خرید و فروش مسکن اقدام کرد.