آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان ممنوع است؟

بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمان‌ها مثل راه پله، پشت بام و پارکینگ ممنوع است. در خصوص نگه داری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی)، صرفا در صورتی که اقدام همسایه، نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آنکه نگهداری حیوان سبب سلب آسایش همسایه‌ها شود، امکان شکایت هست.
در این صورت اگر آپارتمان دارای مدیر ساختمان است، وی می‌تواند با در دست داشتن صورت جلسه‌ به دادسرا مراجعه کند.

برای مطالعه قانون آپارتمان نشینی ، نمونه اساسنامه ، صورتجلسه انتخاب مدیرساختمان ، اظهارنامه بدهی شارژ ، نمونه قرارداد آسانسور ، نمونه قرارداد های تعمیرات و نگهداری و مدیریت ساختمان ، پیشنهاد میکنیم سایت تخصصی مدیرآپارتمان وب اسکان را دنبال کنید.