شکایت از همسایه بابت مزاحت و همسایه آزاری

مواجه‌شدن با همسایگان مزاحم  و اختلاف در زندگی آپارتمانی غیرمعمول نیست. میهمانی های پر صدا، نگهداری حیوانات، همسایه معتاد، و … ازجمله مواردی هستند که می‌توانند موجب بروز درگیری آپارتمانی شوند. نوع زندگی آپارتمانی به گونه‌ای است که دایره و مرزهای حقوق فردی به سبب نزدیکی ساکنین با هم، در ارتباط  اند و همین موجب بروز تنش  را فراهم می سازد.

  • ماده ۳۰ قانون مدنی می‌گوید : هرکس می‌تواند در مال و ملک خود انواع تصرفات را انجام دهد – که در عرف به آن چهار دیواری/ اختیاری می‌گویند – اما پرواضح است که با اتکا به این ماده‌ قانونی نمی‌توان مرتکب عملی شد که موجب سلب آسایش از همسایگان شود.

  • ماده ۱۳۲ قانون مدنی تأکید دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که موجب ایجاد ضرر برای همسایه شود؛

  • مراحل شکایت از همسایه در شورای حل اختلاف

    برای طرح شکایت از مزاحمت همسایه، علاوه بر دادسرا می‌توان به شورای حل اختلاف نیز مراجعه کرد؛ اما پیش از آن تهیه مدرک و سند در زمینه نوع مزاحمت، الزامی است؛ مانند صوت، فیلم و امثال آن؛ و نیز تهیه استشهادیه از اهالی ساختمان یا محل.

    مراحل ثبت شکایت از همسایه

    برای ثبت شکایت باید به شورای حل اختلافی رفت که صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته باشد که در بیشتر موارد، همان شورای حل اختلاف واقع در محل اقامت خوانده است. در فرم دادخواست علاوه بر درج مشخصات فردی و نشانی دو طرف اختلاف، موضوع خواسته باید ذکر شود و دلایلی که بابت آن طرح دعوا شده است. پس از ثبت دادخواست توسط معاونت ارجاع ، تمبر و هزینه دادرسی، دادخواست در نوبت رسیدگی می‌ماند. در هنگام رسیدگی، با فراخواندن همسایه مزاحم، موضوع خواسته و ادله ارائه‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  • امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سامانه مدیریت و نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت آپارتمان را منتشر نماید .

0 نظر

نظر دهید

captcha