وبلاگ

 عدم پرداخت هزینه های مشترک

عدم پرداخت هزینه های مشترک

 
بعضی اوقات ساکنان آپارتمانها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه های مشترک و به اصطلاح حق شارژ روبه رو هستند که به لحاظ عدم آگاهی آنان از مقررات وضوابط قانونی ، این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده می شود وپای آنان در مراجع قضایی باز می شود. با هدف پیشگیری از جرم به نکاتی در این ارتباط اشاره می شود.
 
🏡 @webeskan
 
همانطور که می دانیم هر آپارتمان دارای قسمتهای اختصاصی و مشترک است و مقصود از قسمت مشترک ، بخشهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنهاست که به طور مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء وساکنان قرار می گیرد مانند :راه پله ها ، آسانسور ، حیاط ، پشت بام و...هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی آنها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند . مدیر هر ساختمان مسئول حفظ واداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف می باشد مخارج مربوط به قسمت های مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیف های مربوط هزینه کند.
 
🏡 @webeskan
 
در صورت خودداری مالک یا مستاجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، مدیرساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه ( دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) به او ابلاغ نمایند و چنانچه 10 روز بعد از ابلاغ اظهارنامه نیز سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل :  شوفاژ ،تهویه مطبوع ، آب گرم ، برق ، گاز و غیره به او خودداری کند . در اینجا باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است پس اگر برق یا آب مالک امتناع کننده از هزینه شارژ اختصاصی باشد ، مدیر نمی تواند آن را قطع کند ، لذا برای قطع خدمات مشترک باید به دونکته توجه داشت:
 
🏡 @webeskan
 
1- برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق مرجه رسمی فرستاده شود و 10 روز از زمان ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستاجر از پرداخت آن امتناع کند.
 
2- مدیرساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد ،  نه اختصاصی ، بنابراین اگر مدیر بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری تحت عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می شود(ماده 690 قانون مجازات اسلامی )
 
 
 
🏡کانال مدیر آپارتمان👇👇
 
🏡 @webeskan